Institutionen för matematik och matematisk statistik
Klas Markström

 
 Position:  Docent, Lektor 
     
   Telnr, Phone :    +46 (0)90 - 786 97 21 
       
   E-post, e-mail:    Klas.Markstrom(at)math.umu.se

My main field of interest is combinatorics, in particular graph theory, hypergraphs, and computational combinatorics. I have also worked on problems in linear algebra and matrix theory with connections to combinatorics and mathematical physics. 
 
I am a frequent user of swedish supercomputing resources like those at HPC2N.
I am a member of Nationalkommiten för Matematik.

As of 2012 I am a member of the Young Academy of Sweden.

Jag är en av föreläsarna i lärarfortbildningssatsningen inspirationsdagar för lärare


PhD students

Postdocs


Data files (Turan hypergraphs, covering designs and other combinatorial objects)

Publications

Software

Undervisning/Teaching

Some of my most recent and upcoming talks and conferences


 Institutionen för matematik och matematisk statistik
Umeå universitet

Ansvarig för sidan: Klas.Markstrom(at)math.umu.se