Undervisning/Teaching


Kurser/Courses

 1. Nonlinear Optimization Ht 2012
 2. Funkcional Analysis Ht 2012
 3. Grafteori 2. Vt 2012

Examensarbeten/Thesis work

Jag har främst handlett examensarbeten som rör kombinatorik, grafteori och talteori.
Många av arbetena nedan har haft beräkningsinslag eller handlat om algoritmer.
Detta är inte en nödvändig del av de arbeten jag handleder men eftersom min forskning ofta
involverar datorberäkningar så har det varit en naturlig anknytning. Om du är intresserad
av att göra ett exemsnarbete så har jag flera tänkbara projekt, och om du har ett egna förslag
så hör jag gärna om det är något som kan passa mig att handleda.

Jag kan även ha egna forskningsprojekt som leder till programeringprojekt som
kan passa som examensarbeten inom datavetenskap

I have mainly supervised undergraduate theses in combinatorics, graph theory and number theory.
There has often been a computational or algorithmic part of the projects since my own reserach
often concerns such questions.
If you are interested in doing an thesis project I have some suggestion and will also consider your
own proposals for projects.

Sometimes my own reaserch projects can also lead to programming work which can be suitable
as thesis work in computer science.


Useful material for students

En svensk introduktion till LaTeX som kan vara användbar LaTeX
If you have not written in LaTeX before it can be good to have an example doucment
which demonstrates how to make use of all the nice parts of LaTeX. Here is an example based on one of my own articles.

Nägra avslutade arbeten i matematik
Some finished theses in mathematics

 1. Anders Jonson. Fil.Mag. 30hp
  On edge selection heuristics in algorithms used for computing the Tutte Polynomial.
 2. Anders Jonson. Fil.Kand. 10p
  S-functions and Treewidth of graphs.
 3. Kalle Lundberg. Fil.Mag. 20p
  The 4-colour theorem
 4. Jonas Hägglund. Fil.Mag. 20p
  The regularity lemma and its applications in combinatorics.
 5. Ola Olsson. Fil.Kand. 10p
  Linear programing and the traveling salesman problem
 6. Robert Söderlund. Fil.Mag. 20p
  Harmonic analysis on graphs
 7. Peter Backlund. Fil.Mag. 20p
  Faktorisering av heltal med elliptiska kurv-metoden
  (Factoring integers with the elliptic curve method)
 8. Lina Farhat. Fil.Mag. 20p
  The Prime number theorem, its history and proof
 9. Josef Hemmingson. Fil.Kand. 10p
  The AKS Polynomial Time Primality testing Algorithm
 10. Martin Holmvall. Fil.Mag. 20p
  A Planar Embedding Algorithm Running in Linear Time

Avslutade och pågående arbeten i datavetenskap
Ongoing or finished theses in computer science

 1. Kjell Winblad. Fil.Kand. 10p
  A Java based graph editor
  The webpage of gteditor